Mejrup Kirke

Mejrup Kirke

Mejrup Kirke er restaureret i 2001. Her er anvendt blå og grønne nuancer.

Opgangen til prædikestol i Mejrup Kirke er malet med en marmoreringsteknik.

Læs mere om kirkerestauring her.